At drive virksomhed handler ofte om at udvikle og vækste på ens virksomhedsgrundlag. Måske ser vækst og fremdrift forskelligt ud for de varierende virksomheder og virksomhedstyper, men grundidéen om fremdrift på markederne er nok ikke så forskellige i sin generelle instans. Og ofte er en sådan ekstern vækst et helt eller delvist resultat af en intern vækst.

 

Produktionsfunktion

I en simpel mikroøkonomisk teori er det output en virksomhed kan producere et resultat, det vil sige, positivt afhængigt af to typer input; kapitalapparatet og arbejdskraften. Derudover kan der klart også være andet som for eksempel råvare. Kapitalapparatet er da til dels det udstyr, de maskiner og lignende som din virksomhed bruger i produktionen. Altså vil en optimering af dit kapitalapparat enten på størrelse eller på funktionsdygtighed kunne påvirke din maksimale output-mængde, hvilket kan give dig mulighed for at optimere din virksomheds produktion, og derpå måske virksomheden selv, såfremt du kan afsætte den producerede mængde.

 

Eksempel: Restaurantvirksomhed og industriovne

Hvis du forestiller dig en lille lokal restaurant, der maksimalt betjener 10 kunder i løbet af en aften, så er det klart at den opgave kan løftes af et markant mindre kapitalapparat end hvis der røg 100 kunder igennem på en aften. Lad os sige at kapitalapparatet forsimplet her består af ovne. Så en almindelig husholdningsovn kan måske løfte første scenarie, men får svært ved at løfte andet. Derfor må der udvides på kapitalapparatet og enten købes flere ovne eller måske overgå til industriovne. Industriovne kan håndtere større mængder mad, og er måske også mere praktiske i forhold til en effektiv arbejdsgang. Så en udstyrsoptimering i form af overgang fra husholdningsovne til industriovne er også en optimering af kapitalapparatet, der gør det muligt at producere mere, måske også med en mindskning i de variable omkostninger, som gør det muligt at øge profitmaksimeringsmulighederne, og deraf få det størst mulige økonomiske udbytte af produktionen.