For den seriøse investor er Presidents Summit mere end blot statsledere og diplomater, det er nøglen til et univers af investeringsmuligheder og forbindelser. Investeringsverdenen handler om at pleje sine kontakter, men for at dette kan lade sig gøre, så er man som investor nødt til først og fremmest at have nogle kontakter at kunne pleje. Og hvilket bedre sted at skabe disse kontakter end Presidents Summit? I den følgende artikel kigger vi på årsager til, at denne begivenhed er essentiel at deltage i som investor.

Adgang til netværket

Som nævnt er det ikke blot statsledere og diplomater man finder (omend disse også kan være gavnlige at kende), så er det også globale erhvervsledere, folk fra tech-industrien og økonomiske beslutningstagere. Eller sagt med andre ord: Potentielle partnerskaber. Potentielle investeringsmuligheder. Investeringsverdenen rummer mange muligheder, mange døre der kan åbnes — og sommetider er det ikke den første dør man prøver, der viser sig at gemme guldet bag sig. Så selv for en investor med en betragtelig mængde af forbindelser kan uheldet jo altså ske at være ude, og i den situation er det ikke andet end en fordel, at have flere tråde at trække i. Jo flere tråde, jo bedre.

Et indblik i verdensøkonomien

Den investering der foretages, har en effekt på, og påvirkes af, tendenser på både et mikro- såvel som et makroplan. En investering i et dansk firma påvirkes af verdensøkonomien, ligesåvel som verdensøkonomien påvirkes af alle de firmaer og investeringer heri, som foretages rundt omkring på lokalplan. Ved Presidents Summit findes der mulighed for at deltage i samtaler omkring netop verdensøkonomien, geopolitiske tendenser og andre faktorer, som har mulighed for at ændre de omstændigheder, der omslutter sig din investering.

Risikovurdering og -håndtering

Jo større indblik man får i kompleksiteten af den økonomiske verden, jo mere finder man også ud af, at det er et skrøbeligt spil, og at små ændringer langt væk kan have store konsekvenser tæt på. Det er derfor vigtigt at have sparringspartnere, således at man kan få et større perspektiv på, hvordan de forskellige risikoer bedst håndteres. Med den forsamling af mennesker, der er tilstede ved Presidents Summit, er det muligt at skabe forbindelser, der kan give netop en sådan indsigt.

Alt i alt udgør Presidents Summit en unik mulighed for at møde mennesker, der kan trække en investering op i de højere luftlag qua deres store erfaring på området. Som investor investerer du også din tid, og din tid er godt givet ud for den viden du får på Presidents Summit.